Hastalara Verilen Reçete Çeşitleri

Hastalara Verilen Reçete Çeşitleri. Hangi renk reçete hangi ilaç için yazılır?

Reçete Renkleri ve Kapsamları Nelerdir? bilindiği gibi Reçete Renkleri ; Yeşil Reçete, kırmızı Reçete, Mor Reçete ve Turuncu Reçete olarak ayrılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yeni Kurduğu Renkli Reçete Sistemiyle bu reçetelerin elektronik ortamda yazılması ve takibini yapmaktadır.

Reçete Renkleri ve Kapsamları

-Ülkemizde tıbbi amaçla kullanılmak üzere yasal ticarette bulunan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların ;

-Daha rasyonel ve bilinçli kullanımını sağlamak ,

-Amaç dışı kullanımını,

-Kaçağa kaymasını önlemek üzere bir sistem oluşturulmuştur.

KIRMIZI REÇETE NEDİR?

YEŞİL REÇETE NEDİR?

MOR REÇETE NEDİR?

TURUNCU REÇETE NEDİR?

Yeşil/Kırmızı Reçete Nedir? Uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının, tedavisinde ihtiyaç duyulan hastaya doktor tarafından yazılarak kontrollü kullanımını sağlamak, amaç dışı kullanılarak suistimalini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca çıkarılan tamimlerle,

-1985 yılından itibaren, uyuşturucu madde ve müstahzarları için KIRMIZI,

– 1986 yılından itibaren, psikotrop madde ve müstahzarları için YEŞİL

-2017 mart Ayında RENKLİ REÇETE SİSTEMİ e-Reçete uygulamasına başlanmıştır.

-Bunlar kendinden kopyalı üç nüshalı seri numaralıdır.

Şimdi bu sistemin halkası olan KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE sistemine bir göz atalım.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince Ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir. Söz konusu bu ilaçlar bağımlılık yapma özelliği ve suiistimal riski olan psikotrop madde ihtiva ettikleri için eczanede alıkonulması zorunlu olan ilaçlardır.

Yeşil ve Kırmızı Reçete yazım, eczaneden verilmesi ve takibi Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Yapılmaktadır.

Turuncu reçete nedir? Hemofili takip karnesinde, hastanın kimlik bilgileri ile ilacın adı yazılacağı özel renkteki turuncu hemofili reçetesi bulunur.

Eczacı tarafından verilen hemofili reçeteleri hemofili reçete formuna işlenip her ayın reçetesi mütakip ayın 1 ile 10 arasında İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilir.

Hemofili reçetesinin hematoloji, dahiliye uzmanı veya pediatri uzmanları tarafından yazılması zorunludur.

Turuncu reçete’de ;

Hastanın Adı Soyadı, TC No, kurumu,

Hasta sigorta veya emekli sicil numarası,

Hastalığı teşhisi,

Kanama yeri, mevcut faktör düzeyi, inhibitör düzeyi, vücut ağırlığı,

Reçetenin yazıldığı tarih ve protokol numarası,

Dr. Adı Soyadı, kurumu, Dip.no.

Bulunur.

Bu bölümler Doktor tarafından doldurulur.

Eczane tarafından verilen ilaç miktarı,

İlacın veriliş tarihi, ilacın fiyatı,

Verilen ilacın seri numarası,

Hasta karne numarası,

Eczanenin adı ve adresi

Mor Reçete Nedir? Faktörler dışındaki diğer kan ürünleri (Human Albüminler, İmmünglobilinler) özel bir renkte olan mor “Kan ürünleri reçetesine” yazılır.

Bu reçeteler uzman hekimler tarafından ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporuna istinaden yazılır. Bu Reçetede;

Hastanın kurumu,

Hastanın sigorta veya emekli sicil numarası,

Hastalığın teşhisi.

Bu bölümler ilacı yazan hekimler tarafından doldurulur.

İlacın fiyatı,

Kullanılan kan ürünün seri numarası,

Eczane tarafından verilen ilaç miktarı,

Eczanenin adı ve adresi.

Bu bölümler eczacı tarafından doldurulur.

Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini içeren “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ayın ilk haftasında İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilir.

(Visited 22 times, 1 visits today)