HBYS ve AHBS ile MHRS Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

HBYS ve AHBS ile MHRS entegrasyonu nasıl yapılır? Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesinin ekinde yer alan tabloya göre

HBYS ve AHBS ile MHRS entegrasyonu, Tablo 1’de yer alan MHRS web servislerinin kullanımına göre belirlenir.

İşlem No. Web Servis Metot işlem adı
Poliklinik İşlemleri 1 KurumKlinikEkleme
2 KurumKlinikSilme
3 KlinikBilgileriSorgulama
Çalışma Cetveli İşlemleri 4 KurumTaslakCetvelEkleme
5 KurumTaslakCetvelGuncelleme
6 KurumTaslakCetvelKesinlestirme
7 KuramTaslakCetvelSilme
8 KurumTaslakCetvelSorgulama
9 KurumTaslakCetvelTarihleriGuncelle
10 KurumKesinCetvelGuncelleme
11 KurumKesinCetvelSilme
12 KurumKesinCetvelSorgulama
Randevu işlemleri 13 KurumRandevuSorgulamaObj
14 RandevuDurumGuncelle
15 RandevuEkleme
16 Randevulptal
17 RandevuNotuDuzenleme
Devam Eden Randevu İşlemleri 18 RandevuGuncelleme
Sağlık Kurulu İşlemleri 19 SaglikKuruluRandevuUsoidBaglama
istisna işlemleri 20 KurumlstisnaEkleme
21 KurumlstisnaSilme
22 KurumlstisnaSorgulama

2- MHRS entegrasyonu kapsamında, HBYS ve AHBS’lerde Tablo l’de belirtilen ana metotları kullanmak zorunludur. Bu kapsamda tüm MHRS web servis metotları tüketilerek ve aşağıda belirtildiği şekilde kullanılır. Tablo l’deki servislere karşılık gelen HBYS ve AHBS ara yüzlerinin ideal kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

  1. a) HBYS ve AHBS’lerde gerektiğinde kullanılmak üzere, Tablo l’deki üç farklı poliklinik işleminin yapılabileceği ara yüzler bulunur.
  2. b) “Çalışma Cetveli İşlemleri” periyodik olarak kullanılır ve bunların kullanılma sıklığına sağlık tesisinin yönetimi tarafından karar verilir. HBYS ve AHBS’lerde, Tablo l’deki dokuz (9) farklı “Çalışma Cetveli İşlemleri” nin yapılabileceği arayüz bulunur.
  3. c) MHRS’nin gereksiz yük altında kalmaması adma HBYS ve AHBS’lerin MHRS ile tamamen entegre olduğu var sayılır, HBYS ve AHBS’de tanımlı hekim çalışma cetveli ile çakışacak yeni bir cetvel MHRS’ye gönderilmez.
(Visited 38 times, 1 visits today)