Sağlık Bakanlığı 2018 MHRS Yönergesi Yürürlükte

Sağlık Bakanlığı 2018 MHRS Yönergesi Yürürlükte. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün illere gönderdiği 07/05/2018 tarihli ve 67523305-045.02- 2201 sayılı yazısı ekinde MHRS Yönergesi 2018 güncellenerek yürürlüğe girdi.

İlgi yazı ile birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” nin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Merkezi Hekim Randevu Sistemine yönelik iş ve işlemlerin Ek yönerge kapsamında yapılması hususunda iller tarafından sağlı tesislerine yazı yazıldı.

(Visited 32 times, 1 visits today)